Privacy Policy

Privacyverklaring Smarthome Domotica

 

Onze site shop.smarthome-domotica.nl wordt beheerd door Smarthome Domotica.

Smarthome Domotica is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Smarthome Domotica V.O.F.

Groenstraat 13
5469 HJ Erp
+31(0) 413 395 665
[email protected]

 

Wat wij verzamelen:

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten, laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wanneer jij ons contactformulier invult, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief  of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, vragen we je om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • Smart Home systeem;
 • Gezinssamenstelling;
 • KVK-nummer;

 

Wat doen met uw gegevens:

Contactformulier: 

je naam, e-mailadres en overige gegevens die je in het contactformulier invult (telefoonnummer en opmerkingen), gebruiken we om contact met je op te nemen en je de informatie te geven waar je om gevraagd hebt.

 

Offerte / Afspraak aanvraag:

De gegevens – zoals je naam, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer – die je doorgeeft, worden gebruikt om een  offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in onze administratie.

 

Wanneer je klant bent/wordt van ons: 

je naam, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en overige informatie die je zelf doorgeeft, worden gebruikt om een afspraak in te plannen, aangegeven voorkeuren bij te houden, een Smart Home systeem te installeren, het uitvoeren van andere door jou gevraagde diensten, en om een factuur te sturen voor de door jou gevraagde dienst(en) en/of product(en).

 

Derden:

 

Smarthome Domotica V.O.F. verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

 

 

Bewaartermijn:

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.
 • De gegevens in ons administratie systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten:

 • Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

  Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

  Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.

  Je kunt je verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan [email protected]of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31(0)413 395 665. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op je verzoek te reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02 oktober 2019.
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via onze website. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Klacht:

Mocht je niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

 

Vragen en contactgegevens:

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Smarthome Domotica

Groenstraat 13

5469HJ Erp

[email protected]

 

 

Met vriendelijke groet,

Roel Manders | Bart van Dooren
Smarthome Domotica

You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x